Rica Hotels

Vi arbetade med Rica Hotels innan de blev uppköpta av Scandic Hotels. Vi tog fram allt från klassiskt hotellmaterial som städkort, foldrar, designade hotellprodukter till kreativ och säljande reklam för hotellen dess konferensmöjligheterna. De var även sponsor för Prideveckan under några år där vi hjälpte dem med material.
Aftonbladet (mobil)
Aftonbladet (mobil)

SJ magasinet Kupé (print)
SJ magasinet Kupé (print)
GP.se (mobil)

DN.se/stockholm (mobil)

DN.se/stockholm (mobil)

Tidningen QX (print)

Tidningen QX (print)

Tidningen QX (print)

Frukostvoucher

Städkort

Katalog 24 sidor - konferenstema

Katalog 24 sidor - konferenstema
Affisch 70x100

Annons i Stockholmsmässans egen tidning Let´s Meet